Quy luật thành công tốt đỉnh – Quy luật của sự tiếp nhận

CHO ĐI THÌ TỐT HƠN LÀ NHẬN LẤY

Người tốt thích cho đi và luôn cho đi, không nghĩ đến chuyện đòi lại

Thở ra thì tốt hơn hít vào và dĩ nhiên chúng ta không thể nào thở ra mãi được. Hãy tạm thời quẹn đi Quy luật đầu tiên nói về sự cho đi. Bây giờ chúng ta nói: “Không phải cho đi sẽ tốt hơn nhận lại” Thật điên khùng nếu chúng ta cứ phải cố cho đi mà không nhận lại gì. Cố không nhận lại gì không chỉ ngu ngốc mà còn NGẠO MẠN.

Nhận lại chính là một kết quả tự nhiên của việc cho đi. Nếu như ta cho đi và cố gắng ngưng dòng chảy của sự nhận lại.Vậy thì giống như việc nước thủy triều xuống và ta bảo không được dâng lên lại.

Một ví dụ sinh vật và thực vật, con người và động vật hít O2 thải ra CO2 và thực vật làm điều ngược lại. Điều chúng cho là điều chúng ta nhận lại và điều chúng ta cho là điều chúng nhận

“SỰ THẬT LÀ MỌI SỰ CHO ĐI CHỈ CÓ THỂ DIỄN RA NẾU ĐÓ CŨNG ĐỒNG THỜI LÀ SỰ NHẬN LẠI”

Ta có thể dắt một con ngựa đi vào nơi có nước nhưng ta không thể ép buộc nó uống nước – Ta cho đi nhưng con ngựa chưa chắc đã nhận.

Tất cả những sự cho đi trong thế gian này đều không mang lại thành công trừ khi bạn cũng biết tự cải tạo chính bản thân mình để nhận lấy một cách tương ứng. Bởi vì nếu như bạn không biết cách nhận từ người khác nghĩa là ban đang từ chối quà tặng của họ – Vô tình bạn đã tự làm nên co đê chặn mất dòng chảy.  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *