Quy luật thành công tột đỉnh – Quy luật bù đắp

Quy luật giá trị quyết định anh đáng giá bao nhiêu, tiềm năng thành công trong anh có thể kiếm được bao nhiêu tiền nhưng chính QUY LUẬT BÙ ĐẮP sẽ quyết định anh thực sự kiếm được bao nhiêu tiền

Quy luật bù đắp:

THU NHẬP CỦA BẠN ĐƯỢC QUYẾT ĐỊNH BỞI SỐ NGƯỜI BẠN PHỤC VỤ VÀ CUNG CÁCH BẠN PHỤC VỤ HỌ.

Hay nói cách khác, sự đền bù chúng ta nhận được tỉ lệ thuận với số người mà anh giúp đỡ. Bản thân chúng ta quyết định mức độ được đền bù. Vấn đề này trong tầm kiểm soát. Nếu muốn thành công hơn, hãy tìm cách phục vụ được nhiều người hơn. ĐƠN GIẢN LẮM ĐÚNG KHÔNG NÀO!

Mọi người đều có thể thành vĩ nhân bởi vì ai cũng có thể phục vụ, hay mọi người đều có thể thành công vì ai cũng có thể cho đi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *