Quy luật thành công tột đỉnh – Quy luật ảnh hưởng

Phát triển mạng lưới hay dể hiểu hơn là phát triển cộng đồng. Cộng đồng không chỉ là khách hàng của mình. Họ là những người biết về mình, thích mình và tin tưởng ở mình. Họ có thể là những người chưa từng mua bán gì với mình, nhưng mình lúc nào cũng ở trong tâm trí của họ.

Họ là những người mong muốn chúng ta thành công và dĩ nhiên chúng ta cũng mong cho họ thành công. Họ là cộng đồng của mình, khi có được đám đông này, lượng khách hàng của mình sẽ đến nhiều và liên tục đến mức chúng ta làm không xuể.

Đừng tính toán thiệt hơn nữa như vậy không còn là mạng lưới mà là đánh bài. Chúng ta luôn tìm giải pháp để cả hai luôn tiến về phía trước. Khi ta đặt những mối quan hệ của mình – Trong kinh doanh hay bất kỳ lĩnh vực nào khác – Vào cái kiểu ai nợ ai cái gì, thì đó không gọi là bạn nữa mà là chủ nợ.

Quy luật thành công tột đỉnh thứ 3

“Quan tâm đến người kia, quan tâm lợi ích của anh ta. 50 – 50 là vị thế thua thiệt và bình thường, cách duy nhất chiến thắng là 100%. Làm cho bản thân chiến thắng vì người kia, hãy theo đuổi những gì người kia muốn. Tạm quên đi chiến lược cùng thắng”

Quy luật ảnh hưởng: 

ẢNH HƯỞNG CỦA BẠN ĐƯỢC QUYẾT ĐỊNH BỞI MỨC ĐỘ MÀ ĐẶT QUYỀN LỢI CỦA NGƯỜI KHÁC LÊN TRÊN QUYỀN LỢI CỦA MÌNH

Câu hỏi: Nghe sao giống một nguyên tắc tu hành? Vậy sao thành công được

Giải thích: Khi chúng ta đặt quyền lợi của người khác lên trên quyền lợi của mình thì quyền lợi của mình sẽ luôn luôn được người khác lo cho rồi, có đúng thế không? Đây gọi là sự giác ngộ của quyền lợi cá nhân.

Mọi người đều nghĩ tiền và địa vị sẽ tạo ra ảnh hưởng nhưng mọi người đã nghĩ ngược. Tất cả những thứ đó không tạo nên sự ảnh hưởng mà chính sự ảnh hưởng tạo ra chúng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *